รายการอัปเดต วันที่ 10/06/2021
ประกาศ 6/24/2021 3:16:31 PM
Share
รายการอัปเดต วันที่ 10/06/2021

รายการอัปเดต วันที่ 10 มิถุนายน 2564

 

เพิ่มไอเทมใน Malangdo Costume

๐ Costume Three Rabbits Ribbon

๐ Costume Bear Backpack

๐ Costume Smiling Eyes

๐ Costume Baseball Cap

๐ Costume Beachball

 

นำไอเทมออกจาก Malangdo Costume

๐ Costume AFK HAT

๐ Costume Angola

๐ Costume Nut Cracker

๐ Costume Blinking Blue Eyes

๐ Costume Popping Poring Aura

 

เพิ่มกล่อง Enchant stone box 13

อัพเดท Lapine Box (Malangdo Costume)

อัพเดท Lapine Box (Shadow)

อัพเดท Lapine Box (Costume Enchant Stone)

 

Guild War

๐ เพิ่ม NPC สำหรับ Warp เข้า ปราสาท สำหรับ Guild SE ??? แก้ไข

๐ Kades Card ถอดการ์ด้วย Sillit Pong Bottle ได้แล้ว

๐ Nightmare Amon Ra Card ถอดการ์ด้วย Sillit Pong Bottle ได้แล้ว

๐ Gambler Seal แก้ไขคำอธิบายให้ถูกต้อง

๐ Red Flower Hairband แก้ไขคำอธิบายให้ถูกต้อง

 

หมดระยะเวลา

๐ กิจกรรม Reset Skill & Status

๐ กิจกรรม monster spotlight [Monster : ล่ามอนสเตอร์กึ่งมนุษย์] 

 

กิจกรรมใหม่

๐ กิจกรรม monster spotlight [Monster : ล่ามอนสเตอร์ไร้รูปร่าง]