รายการอัปเดต วันที่ 24/06/2021
ประกาศ 7/8/2021 5:27:21 PM
Share
รายการอัปเดต วันที่ 24/06/2021

แก้ไข

- แก้ไขคำอธิบาย ของ Sniper Stone (middle)

- แก้ไข คำอธิบาย ของ Sura Stone(Garment)

- แก้ไขคำอธิบาย ของ Felrock's Clock

- แก้ไข คำอธิบายเวลากด Buff เพิ่ม exp ให้ถูกต้อง

-Time holder Card สามารถ ใช้ Sillit Pong ถอดการ์ดได้แล้ว

- แก้ไข PvP map morroc ที่บางครั้งมีโอกาส เกิดใน จุดที่ไม่สามารถ ขยับได้ ให้เป็นปกติ

Doram

- แก้ไข Skill Tree(alt+s) ของ Baby doram ให้ถูกต้อง

- แก้ไข Doram เมื่อสวมใส่ Costume Big black Cat ให้สามารถเข้าเล่นได้แล้ว

- แก้ไข Doram ที่ทำ Quest เปลี่ยนทรงผม ให้สามารถเข้าเล่นได้แล้ว

- แก้ไข เมื่อ Doram LV175 ให้ แสดง Aura ให้ถูกต้อง

- แก้ไข เมื่อ Doram Lv160 จะแสดง Exp ให้ถูกต้อง

---------------

หมดระยะเวลา

- ลบ effect item Costume Cow hat

- ลบ effect item Costume Tree Sprout

- สิ้นสุดกิจกรรม ครบรอบ 1 ปี ทั้งหมด

- สิ้นสุดกิจกรรม Monster spotlight v2