Patch Update ประจำสัปดาห์ 30/07/2020
ประกาศ 7/30/2020 4:39:08 PM
Share
Patch Update ประจำสัปดาห์ 30/07/2020

Patch Update วันที่ 30 กรกฏาคม 2563
 

Event
กิจกรรมกองทัพบอสถล่มปฐพี
กิจกรรม Exp คูณ 2 (Heimdall)
Server Sarah กิจกรรม Exp*50%

NPC
 Malangdo Costume Update

Big update
Super novice เมื่อใส่อาวุธ ขวาน เลเวล 4 แล้วทำให้เกิด error ได้ถูกแก้ไขแล้ว
เปิดระบบ WOE วัน พุธ และ เสาร์ 20.00-22.00 น. / เพื่อความเท่าเทียมของทุกกิล บ้านทุกหลังหินกิลจะถูกยึดครองโดยกิลของ GGT ก่อนเปิดกิลวอค่ะ
เปิดใช้งาน Guild Dungeon (สำหรับ Guild ที่ ครองบ้าน)
เปิดใช้งาน Skill / Guild member
หมดระยะเวลาจำหน่าย / นำ Amistr Scroll egg นำออกจาก cash shop
แก้ไขไอเทม C_Light_Darkness_Wing ให้สามารถ Enchant ได้
สิ้นสุดกิจกรรม LVUP / Server Heimdall