สอบถามปัญหา GnJoy

ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนการติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ Ticket Support  

 

1. เข้าสู่เว็บไซต์ >> https://support.gnjoy.in.th/ <<

2. กดเข้าสู่ระบบผ่าน google (gmail)

3. กด Create Ticket > เลือกเกมที่ต้องการแจ้งปัญหา > เลือกหัวข้อที่ต้องการแจ้งปัญหา

4. พิมพ์เนื้อหาที่ต้องการแจ้งปัญหาโดยละเอียด และกดส่ง Ticket

5.  กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลติดต่อที่ถูกต้อง เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น (Game , Server , Gnjoy ID (GGT012345678) , Game ID (PC RO ID / Moblie UID) , Phone

6. เมื่อ Create Ticket แล้ว ให้รอทีมงานตอบกลับโดยปกติแล้วจะตอบภายใน 24 - 48 ชม. แนะนำ Create Ticket เดียวเท่านั้นเพื่อลดปัญหาการตามเคสล่าช้าและความไม่ต่อเนื่องในการรับส่งข้อมูล 

วิธีการตรวจสอบสถานะของเคสแจ้งปัญหา

กรณีแจ้ง Ticket แล้ว สามารถตรวจสอบสถานะได้ที่มุมซ้ายบน เลือกหัวข้อต่างๆเพื่อเข้าดู Ticket ของเราได้ทันที 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก GNJOY ID


ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่เว็บ >>  https://ro.gnjoy.in.th/Account/Register << เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิก GNJOY ID 

ขั้นตอนที่ 2.กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก GNJOY ID

ช่องที่ 1 : กรอกชื่อ (ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
ช่องที่ 2 : กรอกนามสกุล (ตัวอักษรภาษาไทยหรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ)
ช่องที่ 3 : กรอกวันเดือนปีเกิด (หากอายุต่ำกว่า 20 ปี จำเป็นต้องกรอกข้อมูลของผู้ปกครองเพื่อใช้ในการสมัคร)
ช่องที่ 4 : กรอกอีเมล์ (ใช้สำหรับ Log in (GNJOY ID) และเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน) ** 1 อีเมลใช้สมัคร Gnjoyid ได้ 1 ครั้งเท่านั้น **
ช่องที่ 5 : กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ (เบอร์โทรของภายในประเทศไทยเท่านั้น) **1 เบอร์โทรใช้สมัคร Gnjoy ID ได้ 1 ครั้งเท่านั้น**
ช่องที่ 6 : กรอกเลขบัตรประชาชน (ใช้เลขบัตรจริงการสมัครเท่านั้น หากใช้เลขบัตรจากการสุ่มหรือข้อมูลเท็จ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับแจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลงหรือขอทราบข้อมูลต่างๆภายใน Gnjoy ID) **1 เลขบัตรสามารถสมัครได้ 5 Gnjoy ID**
ช่องที่ 7 : กำหนดรหัสผ่าน 8-16 ตัวอักษร (ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ พิมพ์ใหญ่-พิมพ์เล็ก-ตัวเลข-ตัวอักษรพิเศษ ผสมกันเท่านั้น)
ช่องที่ 8 : ยืนยันรหัสใหม่โดยจะต้องตรงกับช่องที่ 7

จากนั้นเมื่อกรอกข้อมูลครบถูกต้องเรียบร้อยให้คลิกที่ปุม I Agree to Terms เพื่ออ่านข้อตกลงการให้บริการ หลังจากอ่านเรียบร้อยแล้ว ให้กดเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการยอมรับกฎการใช้บริการและนโยบายในการใช้งาน  และกดปุ่ม Register เป็นการสมัครสมาชิกเรียบร้อย

วิธีการแจ้งขอเปลี่ยน Email GNJOY ID

หากต้องการเปลี่ยน Email Gnjoy จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลดังนี้ใน Ticket  (Email ที่ผูกช่องทางการ Login ผ่าน googlemail , facebook จะไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนได้) 

- Gnjoy ID : 

- อีเมล์ที่ขอเปลี่ยนเป็น : 

และภาพสำเนาบัตรประชาชน 1 ภาพ หรือ สามารถนำบัตรประชาชนวางบนกระดาษ
(พร้อมเซ็นข้อความกำกับ ใช้ในกรณี ..... เท่านั้น และระบุวันที่ให้ชัดเจน)

 

*** ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะไม่ยินยอมในการส่งสำเนาบัตรประชาชนได้ แต่ทางบริษัทก็จะไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้
เนื่องจากเป็นนโยบายความปลอดภัยของตัวบัญชี ***
การเก็บข้อมูลสำเนาบัตรจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัท ไว้ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะมีการทำลายหลักฐานตรงนี้
*ทางทีมงานสงวนสิทธิ์รับแจ้งปัญหา Gnjoy ID ทั้งหมดในระบบ เพียงเจ้าของข้อมูลการสมัครตัวจริงเท่านั้น !

How to remove an application on Facebook

If youve ever signed in to a third-party application or game using your Facebook account, you are allowing them to have an access to your account. To remove them, you can follow these steps below.

1. Open Facebook, tap the three-line menu button on the top-right (as shown in the picture)  

2. Tap Settings & Privacy, Settings

  

3. After tapping Settings & Privacy, scroll down to find Apps and Websitesunder Permissions section.

4. Tap each of the apps you want no longer to be associated with your Facebook account, and then tap the Remove button

 

5. You will get the confirmation message, tap on Remove again to confirm the deletion. Then the delete completion message will be shown on your screen.

  

For The Ragnarok Tactics app, after you removed the app from your Facebook account, you will still be able to access the app. However, if you log out from your current account and try to access the game with the new one, you will get access permission request again.

 

วิธีการลบข้อมูลแอพออกจาก Facebook

ปัจจุบันผู้ใช้งานเฟสบุ๊คที่ทำการกดสมัครสมาชิกเพื่อเข้าเล่นเกมหรือแอพต่างๆ แอพเหล่านั้นจะมีการบันทึกข้อมูลและเข้าถึงข้อมูลเฟสบุ๊คของเราได้ หากผู้ใช้งานต้องการลบแอพเหล่านั้นออกจากบัญชีเฟสบุ๊ค ก็สามารถทำได้ด้วยตนเองตามวิธีการทางด้านล่างนี้ค่ะ

1. เปิด Facebook และกดปุ่มเพิ่มเติม ลักษณะเป็นรูปขีดสามขีดที่อยู่ทางด้านขวาบน ดังภาพ  

2. กดที่เมนู การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว และเลือกที่ การตั้งค่า

    

3. เมื่อเข้ามาที่หน้า การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังหัวข้อ สิทธิ์การอนุญาต และเลือกเมนู แอพและเว็บไซต์

4. ทำการกดเลือกแอพที่ต้องการ และกดปุ่มลูกศรทางด้านหลัง เพื่อไปยังหน้าต่างสำหรับการขอลบข้อมูล โดยทำการกดเพื่อขอลบข้อมูลแอพที่ปุ่ม ลบออก ดังภาพ

     

5. จะมีหน้าต่างแจ้งรายละเอียดสำหรับการลบข้อมูลแอพที่เลือกไว้ หากต้องการลบให้ทำการยืนยัน โดยกดที่ปุ่ม ลบออก อีกครั้ง จากนั้นระบบจะมีการแจ้งเตือนว่า ได้ทำการลบข้อมูลแอพดังกล่าวออกจากเฟสบุ๊คเรียบร้อยแล้ว

     

สำหรับการลบข้อมูลแอพของเกม The Lost Memories ออกจากเฟสบุ๊คนั้น เมื่อทำการกดเข้าเกมอีกครั้ง จะยังสามารถเข้าเล่นเกมได้ตามปกติ แต่หากมีการเปลี่ยนบัญชีการใช้งานเป็นบัญชีอื่น จากนั้นทำการกลับมาล็อกอินเกมด้วยบัญชีเฟสบุ๊คอีกครั้ง ระบบจะมีการแจ้งเตือนจากแอพเพื่อทำการขอเข้าถึงข้อมูลเฟสบุ๊คอีกรอบค่ะ

วิธีการแจ้งขอโอนย้าย RO ID

การแจ้งโอนย้าย RO ID มีเงื่อนไข คือ ทั้ง 2 Gnjoy ต้องเป็นเลขบัตรเดียวกัน 
หากต้องการแจ้งโอนย้าย RO ID จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลดังนี้ใน Ticket 

- Gnjoy ID เก่า :
- Gnjoy ID ใหม่ :
- RO ID ที่ต้องการโอนย้าย :  

และภาพสำเนาบัตรประชาชน 1 ภาพ หรือ สามารถนำบัตรประชาชนวางบนกระดาษ
(พร้อมเซ็นข้อความกำกับ ใช้ในกรณี ..... เท่านั้น และระบุวันที่ให้ชัดเจน)

*** ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะไม่ยินยอมในการส่งสำเนาบัตรประชาชนได้ แต่ทางบริษัทก็จะไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้
เนื่องจากเป็นนโยบายความปลอดภัยของตัวบัญชี ***
การเก็บข้อมูลสำเนาบัตรจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัท ไว้ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะมีการทำลายหลักฐานตรงนี้
*ทางทีมงานสงวนสิทธิ์รับแจ้งปัญหา Gnjoy ID ทั้งหมดในระบบ เพียงเจ้าของข้อมูลการสมัครตัวจริงเท่านั้น !

วิธีการแจ้งขอเปลี่ยนเบอร์โทร GNJOY ID

หากต้องการเปลี่ยน เบอร์โทร Gnjoy จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลดังนี้ใน Ticket  

- Gnjoy ID : 

- เบอร์โทรที่ขอเปลี่ยนเป็น : 

และภาพสำเนาบัตรประชาชน 1 ภาพ หรือ สามารถนำบัตรประชาชนวางบนกระดาษ
(พร้อมเซ็นข้อความกำกับ ใช้ในกรณี ..... เท่านั้น และระบุวันที่ให้ชัดเจน)

*** ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะไม่ยินยอมในการส่งสำเนาบัตรประชาชนได้ แต่ทางบริษัทก็จะไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้
เนื่องจากเป็นนโยบายความปลอดภัยของตัวบัญชี ***
การเก็บข้อมูลสำเนาบัตรจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัท ไว้ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะมีการทำลายหลักฐานตรงนี้
*ทางทีมงานสงวนสิทธิ์รับแจ้งปัญหา Gnjoy ID ทั้งหมดในระบบ เพียงเจ้าของข้อมูลการสมัครตัวจริงเท่านั้น !

วิธีการแจ้งตรวจสอบ Email ลบตัวละคร (ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยน Email ลบตัวละครได้)

สำหรับ Email GNJOY กับ Email ลบตัวละครจะเป็นคนละส่วนกัน 
หากต้องการขอทราบข้อมูล Email ลบตัวละคร จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลดังนี้ใน Ticket 
 
- RO ID :  

และภาพสำเนาบัตรประชาชน 1 ภาพ หรือ สามารถนำบัตรประชาชนวางบนกระดาษ
(พร้อมเซ็นข้อความกำกับ ใช้ในกรณี ..... เท่านั้น และระบุวันที่ให้ชัดเจน)

*** ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะไม่ยินยอมในการส่งสำเนาบัตรประชาชนได้ แต่ทางบริษัทก็จะไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้
เนื่องจากเป็นนโยบายความปลอดภัยของตัวบัญชี ***
การเก็บข้อมูลสำเนาบัตรจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัท ไว้ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะมีการทำลายหลักฐานตรงนี้
*ทางทีมงานสงวนสิทธิ์รับแจ้งปัญหา Gnjoy ID ทั้งหมดในระบบ เพียงเจ้าของข้อมูลการสมัครตัวจริงเท่านั้น !

วิธีการตรวจสอบข้อมูล GNJOY ID

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล GNJOY ID 

ขั้นตอนที่ 1. เข้าเว็บไซต์

https://ro.gnjoy.in.th/Account/Login

ช่องที่ 1. กรอก Email ที่สมัคร GNJOY ID

ช่องที่ 2. กรอกรหัสผ่าน

กรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม " เข้าสู่ระบบ "

 

ขั้นตอนที่ 2. คลิกที่ "ชื่อบัญชี " เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

ช่องที่ 1. Gravity ID = GGTxxxxxx " เลขประจำไอดี "

ช่องที่ 2. First Name ชื่อจริง ***สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อจริงได้****

ช่องที่ 3. Last Name นามสกุล ***สามารถเปลี่ยนแปลงนามสกุลได้****

ช่องที่ 4. Mobile เบอร์โทรศัพท์ ***สามารถแจ้งเรื่องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ได้*** (ต้องเป็นเบอร์โทรที่ไม่มีการสมัครบัญชี Gnjoy มาก่อน)

ช่องที่ 5. ID Card = เลขบัตรประชาชน XXXXX (ใช้เลขบัตรจริงการสมัครเท่านั้น หากใช้เลขบัตรจากการสุ่มหรือข้อมูลเท็จ ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับแจ้งเรื่องเปลี่ยนแปลงหรือขอทราบข้อมูลต่างๆภายใน Gnjoy ID)

**ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเลขบัตรประชาชนได้**

ช่องที่ 6. Email อีเมล์ ใช้สำหรับ " การยืนยันไอดี "  ***สามารถแจ้งเรื่องเปลี่ยนอีเมล์ได้**** (ต้องเป็นอีเมล์ที่ไม่มีการสมัครบัญชี Gnjoy มาก่อน , หาก Gnjoy เป็นบัญชีที่ผูกกับ Facebook หรือ Google จะไม่สามารถเปลี่ยนอีเมล์ได้ ผู้เล่นต้องแจ้งเรื่องการโอนย้าย RO ID จาก Gnjoy ไปยัง Gnjoy ใหม่เท่านั้น และมีเงื่อนไขคือ ทั้ง 2 Gnjoy ต้องเป็นเลขบัตรเดียวกัน)

วิธีการแจ้งตรวจสอบ GNJOY ID ที่เคยสมัครทั้งหมด

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลใน Gnjoy ID ที่เคยสมัคร หรือต้องการขอทราบข้อมูล Email ที่สมัคร จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลดังนี้ใน Ticket 

- RO ID ที่ต้องการทราบข้อมูล Gnjoy


และภาพสำเนาบัตรประชาชน 1 ภาพ หรือ สามารถนำบัตรประชาชนวางบนกระดาษ
(พร้อมเซ็นข้อความกำกับ ใช้ในกรณี ..... เท่านั้น และระบุวันที่ให้ชัดเจน)

*** ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะไม่ยินยอมในการส่งสำเนาบัตรประชาชนได้ แต่ทางบริษัทก็จะไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้
เนื่องจากเป็นนโยบายความปลอดภัยของตัวบัญชี ***
การเก็บข้อมูลสำเนาบัตรจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัท ไว้ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะมีการทำลายหลักฐานตรงนี้
*ทางทีมงานสงวนสิทธิ์รับแจ้งปัญหา Gnjoy ID ทั้งหมดในระบบ เพียงเจ้าของข้อมูลการสมัครตัวจริงเท่านั้น !

วิธีการเปิดใช้งาน OTP และยกเลิกให้กับตัวไอดีเกม (แนะนำให้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยของตัวไอดี)

สามารถอ่านรายละเอียดตามลิ้งก์ด้านล่างนี้ 
https://ro.gnjoy.in.th/otp-system/

วิธีการแจ้งขอปลดล็อคการใช้งาน OTP (ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้)

หากต้องการขอปลดล็อคการใช้งาน OTP จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลดังนี้ใน Ticket  

 RO ID :
 เหตุผลที่ขอแจ้ง :
 ชื่อ-นามสกุล :
 เบอร์โทรที่สมัคร :

และภาพสำเนาบัตรประชาชน 1 ภาพ หรือ สามารถนำบัตรประชาชนวางบนกระดาษ
(พร้อมเซ็นข้อความกำกับ ใช้ในกรณี ..... เท่านั้น และระบุวันที่ให้ชัดเจน)

*** ผู้ใช้งานมีสิทธิที่จะไม่ยินยอมในการส่งสำเนาบัตรประชาชนได้ แต่ทางบริษัทก็จะไม่สามารถแจ้งข้อมูลได้
เนื่องจากเป็นนโยบายความปลอดภัยของตัวบัญชี ***
การเก็บข้อมูลสำเนาบัตรจะเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัท ไว้ชั่วคราวเท่านั้น เมื่อถึงเวลาที่กำหนดจะมีการทำลายหลักฐานตรงนี้
**หากดำเนินการปลดล็อคเรียบร้อยแล้วเกิดความเสียหายใน ID ทางทีมงานขออนุญาตไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น**
*ทางทีมงานสงวนสิทธิ์รับแจ้งปัญหา Gnjoy ID ทั้งหมดในระบบ เพียงเจ้าของข้อมูลการสมัครตัวจริงเท่านั้น !

วิธีการแจ้งปัญหาเติมเงิน / เติมเงินไม่ได้รับโปรโมชั่น / Item Code

วิธีการแจ้งปัญหาเติมเงิน / เติมเงินไม่ได้รับโปรโมชั่น / Item Code

ข้อมูลที่ต้องใช้ดำเนินการ (เติมเงินไม่ได้รับ Point) 

กรอกข้อมูลดังนี้ใน Ticket

          - ภาพบัตรเติมเงินหรือสลิปการเติมเงิน (ภาพเห็นข้อมูลชัดเจน)

          - Ro ID (ใช้ในการเข้าเกม Ragnarok Online) :

          - Server :

          - รหัสบัตรเติมเงิน :

          - ราคาบัตรเติมเงิน :

          - ช่องทางที่เติมเงิน :

          - วันและเวลาที่เติมเงิน :

          - Email ติดต่อกลับ :

          - ชื่อ - นามสกุล :

          - เบอร์โทรติดต่อ :

 

ข้อมูลที่ต้องใช้ดำเนินการ (เติมเงินไม่ได้รับโปรโมชั่น)

กรอกข้อมูลดังนี้ใน Ticket

          - ชื่อโปรโมชั่นที่ไม่ได้รับ :

          - Ro ID (ใช้ในการเข้าเกม Ragnarok Online) :

          - Server : - หมายเลขบัตรเติมเงิน :

          - ราคาบัตรเติมเงิน :

          - ช่องทางที่เติมเงิน :

          - วันและเวลาที่เติมเงิน :

          - Email ติดต่อกลับ :

          - ชื่อ - นามสกุล :

          - เบอร์โทรติดต่อ :

 

ข้อมูลที่ต้องใช้ดำเนินการ (Item Code)

          - ภาพบัตร Item Code (ภาพเห็นข้อมูลชัดเจน)

          - Ro id : - Server :

          - Serial Code :

          - Item Code กิจกรรม :

          - วันและเวลาที่เติมเงิน :

          - Email ติดต่อกลับ :

          - ชื่อ - นามสกุล :

          - เบอร์โทรติดต่อ :

*** หมายเหตุ กรณีระบบแจ้งเตือน ไอเท็มโค๊ดถูกใช้งานแล้ว 1 ไอเท็มโค๊ดสามารถใช้ได้เพียง 1 ไอดีเท่านั้น ***

เปลี่ยน Password GNJOY ID

ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่าน GNJOY

ขั้นตอนที่ 1. เข้าเว็บไซต์ 

https://ro.gnjoy.in.th/Account/Login

ช่องที่ 1. กรอก Email ที่สมัคร GNJOY ID

ช่องที่ 2. กรอกรหัสผ่าน

กรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

ขั้นตอนที่ 2. คลิกที่ "ชื่อบัญชี" เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

ขั้นตอนที่ 3. คลิกที่ "เปลี่ยนรหัสผ่าน"

ขั้นตอนที่ 4. ตั้งรหัสผ่านใหม่

ช่องที่ 1. กรอกรหัสผ่านเก่า

ช่องที่ 2. กรอกรหัสผ่านใหม่

ช่องที่ 3. กรอกยืนยันรหัสผ่านใหม่ (เหมือนกับช่องที่ 2)

ขั้นตอนที่ 5. กดปุ่ม "Change password" ถือว่าขั้นตอนการเปลี่ยนรหัสผ่านเสร็จสิ้น

*** หมายเหตุ *** (รหัสผ่านต้องมีตัวเลข ตัวอักษรเล็ก,ใหญ่ และ อักษรพิเศษ เช่น ! @ _ *)

ลืม Password GNJOY ID

ขั้นตอนการลืมรหัสรหัสผ่าน

ขั้นตอนที่ 1. เข้าสู่เว็บ >> https://ro.gnjoy.in.th/Account/Login << 

ขั้นตอนที่ 2. กดเลือก " ลืมรหัสผ่าน " เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ช่องที่ 1. ทำการกรอกอีเมล์ที่ลืมรหัสผ่าน GNJOY ID

ขั้นตอนที่ 3. หลังจากกรอกอีเมล์เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม " Submit "

หลังจากกดปุ่ม " Summit " เรียบร้อย ระบบจะส่งจดหมายไปทางกล่องข้อความของอีเมล์

ขั้นตอนที่ 4. ล๊อคอินระบบ Email ไปที่ " กล่องจดหมาย " จากนั้นคลิกจดหมาย " gnjoy_support "

ขั้นตอนที่ 5. ระบบแจ้งรายละเอียดจดหมายแก้ไขรหัสผ่าน ให้ทำการคลิกลิ้งเพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่

- หลังจากกดลิ้งมาแล้วก็จะเข้าสู้หน้า " ตั้งรหัสผ่านใหม่ "

ช่องที่ 1. กรอก Email

ช่องที่ 2. ตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

ช่องที่ 3. กรอกรหัสยืนยันซ้ำ (เหมือนช่อง 2)

ขั้นตอนที่ 6. กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วหลังจากนั้นคลิกปุ่ม " Reset "

ขั้นตอนที่ 7. ถือว่าการตั้งรหัสผ่านใหม่เสร็ขเรียบร้อยโดยสมบูรณ์