ประกาศยุติการให้บริการเกม THE LORD

วันที่ : 1/27/2022 12:57:21 PM
ประกาศยุติการให้บริการเกม THE LORD

กำหนดการ : ยุติการให้บริการเกม THE LORD ในเดือนมีนาคม 2565
ประกาศเมื่อ : 27 มกราคม 2565 

 

เรื่อง การยุติการให้บริการเกม THE LORD เรียกข้าว่าท่านลอร์ด

 

เรียน ผู้เล่นทุกท่าน

ทางบริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด ผู้ให้บริการเกม THE LORD เรียกข้าว่าท่านลอร์ด ขอขอบคุณผู้เล่นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเกม อีกทั้งยังได้ร่วมสร้างประสบการณ์และสร้างสรรค์สังคมที่ดีร่วมกันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ทางทีมงานมีความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งและต้องขออภัยเป็นอย่างสูง ที่ต้องประกาศให้ผู้เล่นทุกท่านทราบว่า ทางบริษัทต้องขอประกาศยุติการให้บริการเกม THE LORD อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และมีกำหนดการต่างๆ ดังนี้

 

๐ วันที่ 27 มกราคม 2565 : ปิดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเติมเงิน โดยจะสิ้นสุดลงเวลา 23.59 น

๐ วันที่ 28 มกราคม 2565 : ปิดระบบการสร้างตัวละคร ปิดระบบการเติมเงินทุกช่องทาง ปิดการดาวน์โหลดเกมทั้ง APPLE STORE และ GOOGLE STORE เวลา 15.00 น.
(สำหรับผู้เล่นที่ยังมี Cash เหลือ กรุณาใช้ให้หมดก่อนยุติการให้บริการในวันที่ 2 มีนาคม 2565)

๐ วันที่ 2 มีนาคม 2565 : สิ้นสุดการให้บริการเกม THE LORD

 

ทั้งนี้ทางทีมงานรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งถึงความรัก รวมถึงการสนับสนุนที่ดีของผู้เล่นทุกท่านที่มอบให้กันมาตลอด และต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ สำหรับปัญหาหรือข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการ โดยพร้อมนำข้อเสนอแนะ คำติชมต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

ขอบพระคุณค่ะ
ทีมงานเกม THE LORD