PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY
นโยบายความเป็นส่วนตัว

(วันที่มีผลบังคับใช้: 28 มิถุนายน 2566)


บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด (“บริษัท” “พวกเรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งสรุปนโยบายและขั้นตอนของเราว่าเรารวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร นโยบายความเป็นส่วนตัวใช้บังคับกับเฉพาะการรวบรวม การใช้ และ การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งท่านอาจตัดสินใจให้ไว้กับเรา ในการใช้งาน: (1) เว็บไซต์ของเรา (“ไซต์” ของเรา), (2) แอปพลิเคชันของเราสำหรับแพลตฟอร์มหรืออุปกรณ์สื่อสาร และ เว็บแอปพลิเคชันของพวเราที่สามารถเข้าถึงการบริการเครือข่ายทางสังคม (“SNS”) (แอปพลิเคชัน มือถือ และเว็บของเรา เรียกรวมในที่นี้ว่า "แอปพลิเคชัน"), (3) เครือข่ายผู้จัดจำหน่ายเกมของเรา, การบริการและแพลตฟอร์มภาคีร่วมทางความคิด (crowd sourcing service and platforms) (เรียกรวมว่า “เครือข่าย”) ให้บริการเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่ใช้บริการของเรา (“แอปพลิเคชันมือถือของบุคคลที่สาม”) และ (4) ห้องสนทนา (chat rooms), บล็อก (blogs) , เว็บเพื่อการประชุมแสดงความคิดเห็น (web forums) , กระดานส่งข้อความ (messaging boards) หรือ การแสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะอย่างอื่นในแอปพลิเคชัน และ เว็บไซต์ของเรา (เรียกรวมว่า “การประชุมแสดงความคิดเห็น”) แอปพลิเคชัน เครือข่าย ไซต์ และ การประชุมแสดงความคิดเห็นที่ได้อ้างถึง เรียกรวมในที่นี้ว่า “การบริการ”


เราขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายให้บริการแก่ผู้ใช้งานในกลุ่มประเทศยุโรป เว้นแต่ “ผู้ใช้งานที่อยู่ในสหพันธรัฐรัสเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช” (“ผู้ใช้งานงานในยุโรป”) ดังนั้น หากท่านเป็นผู้ใช้งานในยุโรป ทางเราขอความกรุณาไม่พยายามเข้าสู่ไซต์ และแอปพลิเคชัน หรือเล่นเกมส์ หรือ ผ่านการใช้บริการใดๆ ของเรา

บริษัทขอแจ้งอย่างเป็นทางการว่า เราไม่ให้บริการใดๆแก่ผู้ใช้งานในกลุ่มประเทศยุโรป หากท่านเป็นผู้ใช้งานในกลุ่มประเทศยุโรป ขอความกรุณาไม่พยายามเข้าสู่ไซต์ และ แอปพลิเคชัน หรือเพื่อเล่นเกมหรือผ่านการบริการใดๆของเรา ยิ่งไปกว่านั้น หากท่านเพิ่งได้รับสัญชาติ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ซึ่งส่งผลให้ท่านเป็นผู้ใช้งานในกลุ่มประเทศยุโรป ภายหลังการใช้บริการของเรา ท่านควรแจ้งข้อเท็จจริงดังกล่าวให้เราทราบ เพื่อการยกเลิกการเข้าถึงของท่านซึ่งการบริการของเรา ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

โดยการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว และข้อกำหนดการให้บริการที่เกี่ยวข้องของเรา ระหว่างการลงทะเบียนบัญชีให้บริการ หรือ โดยมิฉะนั้น การเข้าหรือการใช้บริการของเรา ถือว่า ท่านกำลังยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขของ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (รวมถึง การรวบรวม การจัดเก็บ การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล) และซึ่ง การเข้าถึงหรือการใช้บริการของท่านอยู่ภายใต้ข้อตกลงในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง

 • การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  เป้าหมายหลักของเราในการรวบรวมข้อมูลที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้คือ เพื่อให้ผู้ใช้งาน พร้อมด้วยประสบการณ์ที่กำหนดเองในการบริการของเรา และเพื่อส่งมอบการบริการ ผลิตภัณฑ์ และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่ดียิ่งขึ้น ให้กับลูกค้า ลูกค้าในอนาคต และผู้เยี่ยมชมของเรา

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวม
   ข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกรวบรวมจากท่าน ระหว่างการใช้บริการของท่าน ได้แก่ ระหว่าง (ก) ขั้นตอนการลงทะเบียน, (ข) กิจกรรมส่งเสริมการขาย (ค) การสนับสนุนลูกค้า และ การขอให้บริการทางเทคนิค และ/หรือ (ง) การสั่งและใช้ผลิตภัณฑ์ และการบริการอื่น หรือ จากและผ่านผู้ให้บริการและพันธมิตรซึ่งเป็นบุคคลที่สาม

   • ข้อมูลซึ่งถูกรวบรวมโดยตรงจากท่าน
    ข้อมูลการลงทะเบียน เมื่อท่านสื่อสารโดยตรงกับเรา หรือผ่านแอปพลิเคชัน ไซต์ของเรา เครือข่าย หรือการประชุมแสดงความคิดเห็น ท่านกำลังให้สิทธิเรา เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และ ใช้/แบ่งปันข้อมูลซึ่งถูกรวบรวมจากท่าน ตามนโบบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลดังกล่าว อาจรวมถึง (i) อายุหรือวันเกิดของท่าน (ii) ชื่อและนามสกุลของท่าน (iii) อีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้อง (iv) รหัส และข้อมูลอื่นที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของบัญชีของท่าน และ (v) ข้อมูลอื่นๆดังกล่าวซึ่งท่านเลือกให้ไว้กับเรา เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน รูปภาพโปรไฟล์ รูปภาพแทน (อวตาร์) ชื่อตัวละคร ความสนใจและงานอดิเรก การตั้งค่าการเล่นเกม และ การเชื่อมต่อไปยังโปรไฟล์บน SNS ต่างๆ

    ในบางครั้งเราอาจขยายหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ร้องขอเมื่อลงทะเบียนหรือเข้าสู่ระบบ ดังนั้น ข้อมูลนี้อาจไม่ใช่รายการที่สมบูรณ์ เราขอท่านโปรดระบุเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น

    ข้อมูลการใช้งาน เรารวบรวมรายละเอียดของการใช้บริการของเราและแหล่งที่มาที่ท่านเข้าถึง ข้อมูลการใช้งานดังกล่าวรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีและเวลาที่คุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา (เช่น การเข้าถึงเกม คะแนนเกม หน้าที่เข้าชม การซื้อและการใช้เงินเสมือนจริง และ/หรือสินค้าเสมือนจริง (Virtual Money and/or Virtual Goods) รายละเอียดการซื้อของท่านและการเล่นเกมของท่าน)

    การโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งาน เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ (i) การโต้ตอบของท่านกับผู้ใช้งานรายอื่น (ตัวอย่างเช่น คำเชิญ ของขวัญ การแบ่งปันอันดับหรือระดับ ภาพหน้าจอ ฯลฯ ) และ (ii) การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ของท่านกับผู้ติดต่อของท่านผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย (รวมถึง การบริการเครือข่ายทางสังคม ผู้ส่งสาร และบริการอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติทางสังคม เช่นเดียวกับการเชิญเพื่อนและแบ่งปันข้อมูลกับเพื่อน)

    ข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสาร เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันหรือ แอปพลิเคชันของบุคคลที่สามบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ (“อุปกรณ์สื่อสาร”) นอกเหนือ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท่านกำลังอนุญาตให้เรารวบรวม จัดเก็บ และ ใช้/แบ่งปันข้อมูลต่อไปนี้ (ตามที่ใช้ได้): (i) ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร; (ii) ผู้ให้บริการการสื่อสาร (mobile carrier) (iii) ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (Internet Protocol address (iv) ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์/ประเทศ; (v) เวอร์ชันของแพลตฟอร์ม (vi) ข้อมูลการนำทาง การโต้ตอบ และการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับผู้ใช้งานของเรา (vii) ที่อยู่ MAC ข้อมูลประจำตัวอุปกรณ์สื่อสารระหว่างประเทศ (IMEI) ความละเอียดในการแสดงผล, เวลาและวันที่บนหน้าจอของอุปกรณ์สื่อสาร และ; (viii) ข้อมูลอื่นซึ่งท่านเลือกที่จะให้กับเรา นอกจากนี้ เรายังรับและจัดเก็บข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับการแจ้งเตือนบริการข้อความสั้น (“SMS”) ที่ตั้งค่าไว้ที่อุปกรณ์สื่อสารของท่านโดยตรง

    ข้อมูลการชำระเงินและการเรียกเก็บเงิน หากท่านซื้อผลิตภัณฑ์ในการบริการ พันธมิตรบุคคลที่สามของเราจะรวบรวมข้อมูลการชำระเงินและการเรียกเก็บเงินที่จำเป็นในการทำธุรกรรม ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง: (i) ชื่อและนามสกุลของท่าน; (ii) ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องของท่าน (iii) ข้อมูลบัตรเครดิต PayPal และข้อมูลตัวประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สาม; (iv) ที่อยู่สำหรับการเรียกเก็บเงิน และ (v) ข้อมูลอื่นซึ่งท่านเลือกให้ พันธมิตรบุคคลที่สามของเราอาจได้รับข้อมูลข้างต้นที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านซื้อแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันมือถือของบุคคลภายนอกผ่านอุปกรณ์สื่อสาร

    การบริการและการสนับสนุนลูกค้า เมื่อท่านส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่นถึงเรา เกี่ยวกับการบริการและการสนับสนุนลูกค้า เราจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการรหัสผู้ใช้งานของท่านและข้อมูลอื่นๆ ที่ท่านให้กับเรา เพื่อดำเนินการกับการสอบถาม ตอบกลับคำขอของท่าน และปรับปรุงการบริการของเรา เราจะจัดเก็บการติดต่อและข้อมูลซึ่งอยู่ในนั้นด้วย

    ข้อมูลโปรไฟล์ เราจัดเตรียมพื้นที่การบริการของเราที่ท่านสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านและผู้อื่น และสื่อสารกับผู้อื่น หรืออัปโหลดเนื้อหา เช่น ภาพถ่าย การแสดงดังกล่าวอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้การแสดงดังกล่าวอาจปรากฏบนเว็บไซต์หรือบริการอื่น ๆ หรือเมื่อมีการดำเนินการค้นหาในหัวข้อการโพสต์ของท่าน นอกจากนี้ เมื่อใดก็ตามที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยสมัครใจในพื้นที่ที่เปิดเผยต่อสาธารณะข้อมูลนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณะและผู้อื่นสามารถรวบรวมและใช้งานได้ ตัวอย่างเช่น หากท่านแสดงที่อยู่อีเมลของท่าน ท่านอาจได้รับข้อความที่ไม่ได้ร้องขอ เราไม่สามารถควบคุมได้ว่าบุคคลใดอ่านการแสดงของคุณหรือผู้ใช้งานรายอื่นอาจกระทำการกับข้อมูลที่คุณแสดง โดยสมัครใจ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านใช้ดุลยพินิจและความระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   • ข้อมูลที่ได้รับจาก SNS และ APIs
    เมื่อท่านใช้แอปพลิเคชันที่ SNS ท่านอนุญาตให้เราเข้าถึงข้อมูลบางอย่างจากโปรไฟล์ของท่านผ่าน SNS ดังกล่าว และ Application Programming Interface (“ API”) แพลตฟอร์ม SNS ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่เราได้รับจะแตกต่างกันไปตาม แอปพลิเคชันและตามการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่ท่านเลือกสำหรับ SNS และอาจรวมถึงข้อมูลใด ๆ หรือทั้งหมดต่อไปนี้ตามที่ท่านอนุญาต SNS และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน (i) ชื่อและนามสกุลของท่าน (ii) รูปโปรไฟล์หรือ URL ของท่าน (iii) หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ชื่อและรูปโปรไฟล์ (iv) หมายเลข ID ผู้ใช้งานสำหรับเพื่อนของท่านที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของเราด้วย (v) อีเมลสำหรับเข้าสู่ระบบที่ท่านให้ไว้กับ SNS เมื่อท่านลงทะเบียน (vi) ตำแหน่งทางกายภาพของท่านและอุปกรณ์การเข้าถึงของท่าน และ (vii) เพศของท่าน

    ด้วยการใช้แอปพลิเคชันของเราผ่าน SNS ท่านกำลังอนุญาตให้เรารวบรวม จัดเก็บ และ ใช้/แบ่งปันข้อมูลใดๆ และ ทั้งหมดที่ท่านตกลงให้ SNS เปิดเผยให้เราทราบผ่านทาง API ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อตกลงของท่านจะปรากฏเป็นหลักฐานเมื่อท่าน “ยอมรับ” หรือ “อนุญาต” (หรือเงื่อนไขที่สามารถเทียบเคียงได้) หนึ่งในแอปพลิเคชันของเราบน SNS

  2. เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
   เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ
   ดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง เมื่อท่านเข้าถึงการบริการของเรา เรารวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางประการ และอาจเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับผู้ใช้งานหรือหมายเลขรหัสบัญชีของท่าน เพื่อการใช้งานภายในของเรา

   • คุกกี้ (Cookies)
    คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็ก ซึ่งถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของท่านจากเว็บเซิร์ฟเวอร์และจัดเก็บไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เราอาจใช้คุกกี้เพื่อติดตามข้อมูลทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้งานของเรา (เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หน้าที่เข้าชม เวลาที่ใช้บนไซต์ของเรา เกมส์ และไซต์ที่เข้าเยี่ยมชมก่อนและหลังไซต์ของเรา) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยทางสถิติและการตลาด

    เราใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเบราว์เซอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลนี้ช่วยเราออกแบบและจัดเรียงหน้าเว็บของเราในลักษณะที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานมากที่สุดและเพื่อปรับปรุงบริการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ลูกค้าในอนาคต และผู้เยี่ยมชมของเรา

    เราอาจใช้วัตถุที่ใช้ร่วมกันในท้องถิ่นด้วย ซึ่งเรียกว่า "แฟลชคุกกี้ (flash cookies)" ซึ่งช่วยเราป้องกันการฉ้อโกง จดจำการตั้งค่าในเกมของท่าน และติดตามความคืบหน้าในเกม

    ท่านมีทางเลือกเกี่ยวกับคุกกี้ โดยการเปลี่ยนแปลงเบราว์เซอร์ตามความพึงพอใจของท่าน ท่านมีทางเลือกในการปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมด หรือ จำกัดประเภทของคุกกี้ ซึ่งท่านอนุญาต แฟลชคุกกี้ ทำงานแตกต่างจากคุกกี้ของเบราว์เซอร์และเครื่องมือจัดการคุกกี้ที่มีอยู่ในเว็บเบราว์เซอร์จะไม่ลบแฟลชคุกกี้ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟลชคุกกี้ ท่านสามารถ ไปที่ www.adobe.com อย่างไรก็ดี การปฏิเสธหรือ การจำกัดประเภทของคุกกี้ อาจทำให้ท่านไม่สามารถเข้าถึงลักษณะบางอย่างในบริการของเราได้ในบางกรณี

   • ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ (Log Files)
    เช่นเดียวกับการบริการอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ เราอาจใช้ไฟล์บันทึกในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลที่เก็บไว้ในไฟล์บันทึก รวมถึง ที่อยู่ IP (Internet Protocol) ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารของคุณประเภทเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ แอปพลิเคชัน อีเมล ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การอ้างอิง/การออกจากหน้าเว็บ ประเภทแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ การประทับวันที่/เวลา และ กิจกรรมของผู้ใช้งาน บริษัทใช้ข้อมูลบันทึกของเซิร์ฟเวอร์เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการดูแลบริการที่นำเสนอผ่านบริการของเรา เราและพันธมิตรบุคคลที่สามของเราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการและในการบริการด้านการตลาด และการโฆษณา

    ซอฟต์แวร์ที่เปิดใช้บริการของเรามีการเชื่อมโยงกับบันทึกและไฟล์ชั่วคราวที่เก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท ไฟล์เหล่านี้จัดเก็บข้อมูลบัญชีของท่าน การตั้งค่า การตั้งค่าการแจ้งเตือนระบบตลอดจนข้อมูลอื่นที่จำเป็น เพื่อให้ท่านสามารถเข้าถึงการบริการของเราได้ ข้อมูลของท่านอาจอยู่ในการสำรองข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ที่ดำเนินการเป็นประจำ

   • เทคโนโลยีการติดตาม (Tracking Technologies)
    การบริการของเราอาจใช้วิธีการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดตาม รวมถึง เว็บบีคอน (web beacons) (หรือที่เรียกว่า แท็กส์อินเทอร์เน็ต แท็กส์พิกเซล และ GIFs ที่ชัดเจน) เว็บบีคอน คือ ข้อมูลชิ้นเล็กๆ ซึ่งอยู่ในรูปภาพบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการเข้าชม เช่น ความถี่ที่ผู้ใช้งานเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆของบริการของเรา แท็กส์พิกเซลอาจทำให้ เราสามารถโฆษณาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการยกเว้นผู้ใช้งานปัจจุบันของเราจากข้อความส่งเสริมการขายบางอย่าง หรือระบุแหล่งที่มาของการติดตั้งใหม่ วิธีการเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลโดยตรงถึงเราหรือไปยังหน่วยงานอื่นที่ได้รับอนุญาตจากเราให้รวบรวมข้อมูลในนามของเรา เรายังใช้วิธีการทางเทคนิคเหล่านี้ในอีเมล HTML ที่เราส่งให้แก่ผู้เยี่ยมชมของเรา เพื่อตรวจสอบว่าผู้เยี่ยมชมของเราได้เปิดอีเมลเหล่านั้นหรือคลิกลิงก์ในอีเมลเหล่านั้นด้วยเทคโนโลยีเว็บบีคอน ข้อมูลที่เรารวบรวมและแบ่งปันจะไม่ระบุตัวตนและไม่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่มีชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือ ที่อยู่อีเมลของท่าน

   • ผู้โฆษณาบุคคลที่สาม (Third Party Advertisers)
    การโฆษณาโดยมากถูกจัดการและอยู่ในการบริการโดยบุคคลที่สาม ผู้โฆษณาบุคคลที่สามเหล่านี้อาจใช้คุกกี้ เว็บบีคอน หรือ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติที่คล้ายคลึงกันบนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาของท่าน เพื่อช่วยในการนำเสนอ กำหนดเป้าหมายที่ดีขึ้น และวัดประสิทธิภาพของโฆษณาของพวกเขา โดยการรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ เมื่อคุณคลิก หรือ เลื่อนเคอร์เซอร์ไปไว้เหนือโฆษณาของพวกเขา เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้บางอย่างเกี่ยวกับท่าน ในฐานะผู้ใช้งานกับผู้โฆษณาบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้พวกเขาแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ผ่านเครือข่ายโฆษณาของพวกเขา ในบางกรณี เราอาจเข้าถึงข้อมูลจากคุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติที่คล้ายคลึงกันซึ่งใช้โดยผู้โฆษณาบุคคลที่สามในบริการของเรา และ ข้อมูลนี้อาจอนุญาตให้เราระบุไซต์หรือ การบริการอื่น ๆ ที่ท่านเคยเยี่ยมชมซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้โฆษณาบุคคลที่สาม

 • การใช้คุกกี้ เว็บบีคอน หรือ เทคโนโลยีการรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติที่คล้ายคลึงกันโดยผู้โฆษณาบุคคลที่สาม อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา สุดท้ายนี้ เมื่อท่านคลิกที่โฆษณาและออกจากการบริการ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไป และท่านต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้โฆษณาบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกรวบรวม จัดเก็บและใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริการของพวกเขาอย่างไร
  • การคลิกผ่าน URLs (Click Through URLs)
   การบริการบางอย่างของเรา รวมถึงข้อความอีเมล ใช้ “ การคลิกผ่าน URLs” ที่เชื่อมโยงกับเนื้อหาอื่นๆ ในการบริการของเรา เราติดตามข้อมูลการคลิกผ่านนี้ เพื่อช่วยในการกำหนดความสนใจในหัวข้อและการใช้บริการ

  • การตรวจสอบ/ข้อมูลสาธารณะ (Monitoring/Public Information)
   ท่านอาจสามารถเลือกเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการประชุมแสดงความคิดเห็นของเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านเปิดเผย ในการประชุมแสดงความคิดเห็นดังกล่าวเป็นข้อมูลสาธารณะ และไม่มีการคาดหวังถึงความเป็นส่วนตัว หรือ การรักษาความลับ โปรดดูข้อตกลงในการให้บริการสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการประชุมแสดงความคิดเห็นดังกล่าว

  • แหล่งข้อมูลอื่น (Other Sources)
   เราอาจรวบรวมหรือรับข้อมูลจากแหล่งอื่น รวมถึงผู้ใช้งานบริการรายอื่นและผู้ให้บริการข้อมูลบุคคลที่สามและพันธมิตร ตัวอย่างเช่น เราได้รับและจัดเก็บข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้ เมื่อท่านเข้าร่วมการส่งเสริมการขาย การชิงโชค หรือ โปรแกรมความภักดี ข้อมูลดังกล่าวอาจใช้เพื่อการส่งเสริมข้อมูลบัญชี และ/หรือ โปรไฟล์ของท่านและอาจรวมกับข้อมูลอื่น ซึ่งเราได้รวบรวมจากท่าน

  • การใช้ การเปิดเผย และการโอน (Use, Disclosure and Transfer)
   เว้นแต่ อธิบายไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะไม่ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ได้รวบรวมจากท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกใช้เพียงอย่างเดียว หรือ รวมกับข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ใช้งานรายอื่น

  • การใช้โดยบริษัท (Use by Company)
   เราใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ ดังนั้น เราอาจเข้าใจถึงความต้องการของท่านและความต้องการของลูกค้า ลูกค้าในอนาคต และ ผู้เยี่ยมชมของเราได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่:

   • (ก) เพื่ออนุญาตให้ท่านลงทะเบียนและใช้บริการของเรา;
   • (ข) เพื่อขอโอกาสในการจ้างงานที่บริษัท;
   • (ค) เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงและให้แน่ใจว่าการบริการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่น;
   • (ง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของผู้ใช้งานและรูปแบบการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการใช้บริการของเราและทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น;
   • (จ) เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือ เพื่อส่งประกาศ จดหมายข่าว สื่อส่งเสริมการขายและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการบริการของเราหรือข้อเสนอของพันธมิตรทางธุรกิจของเรา และเพื่อเสนอโอกาสให้ท่านเข้าร่วมในการสำรวจ การแข่งขันและการชิงโชค; *
   • (ฉ) เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบการฉ้อโกง การแฮ็ก (hacking) การละเมิด หรือ การประพฤติมิชอบอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การบริการของเรา;
   • (ช) เพื่อตอบข้อซักถาม แก้ไขปัญหา ตรวจสอบเหตุการณ์ และจัดการข้อร้องเรียน;
   • (ซ) จัดหา บำรุงรักษา ปกป้องและปรับปรุงการบริการของเรา รวมถึง การแจ้งให้ท่านทราบประกาศเกี่ยวกับการบริการล่าสุด การอัปเดตซอฟต์แวร์ และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น และ พัฒนาการบริการใหม่;
   • (ฌ) ปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเราหรือของผู้ใช้งานของเรา;
   • (ญ) เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือ คำขอของรัฐบาลที่บังคับใช้;
   • (ฎ) เพื่อส่งการแจ้งเตือน เช่น การสื่อสารเกี่ยวกับการซื้อของท่านและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และนโยบายเฉพาะบริการอื่น ๆ และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ในนโยบายดังกล่าว;
   • (ฏ) เพื่อเปิดใช้งานการสื่อสารระหว่างผู้ใช้งานกับผู้ใช้งาน; และ
   • (ฐ) ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบริษัท ของผู้ใช้งาน หรือ ของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

   บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานข้อมูล อุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ของเรา (ซึ่งเป็นของ บริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกในประเทศไทยและในประเทศอื่น) ในบางกรณี เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล นอกประเทศของท่าน

  • * เมื่อใดก็ตาม หากท่านตัดสินใจ ไม่ต้องการรับการสื่อสารดังกล่าวจากเราอีกต่อไป โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำในการยกเลิกการสมัครที่ให้ไว้ในการสื่อสารใดๆ หรือทำตามขั้นตอนที่อธิบายไว้ในส่วน “กฎเกณฑ์การยกเลิก (Opt-Out Provision)” ด้านล่าง • การเปิดเผยและโอนไปยังบุคคลที่สาม (Disclosure and Transfer to Third Parties)
  โดยทั่วไป เราไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเกี่ยวกับลูกค้า ลูกค้าในอนาคต หรือผู้เยี่ยมชมของเราไปยังบุคคลที่สาม อย่างไรก็ดี เราอาจเปิดเผยและโอนข้อมูลที่ไม่มีหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด ที่สามารถระบุตัวตนได้หรือเป็นที่มา ของท่าน โดยเฉพาะกับคู่ค้าทางธุรกิจของเราผู้ให้บริการการวิเคราะห์บุคคลที่สาม เครือข่ายโฆษณา และผู้ลงโฆษณา (รวมเรียกว่า "พันธมิตร") อย่างไรก็ดี พันธมิตรบางราย อาจทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการบุคคลที่สาม (ดังที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง) ให้กับเราและอาจเข้าถึงข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่านได้ ยิ่งไปกว่านั้นพันธมิตรอาจได้รับข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับท่านจากโปรไฟล์ของท่านหรือแหล่งข้อมูลสาธารณะอื่น

  เราอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมการตลาดร่วม (co-marketing activities) ที่ซึ่งเราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการวิธีการเสริม (complementary solution provider) เพื่อเปิดตัวโปรแกรมการตลาดร่วมกัน ในสถานการณ์เหล่านี้ เราจะส่งข้อมูลให้ท่านในนามของอีกฝ่ายเท่านั้น; เราไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่พันธมิตรดังกล่าว นอกจากนี้เรายังอาจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบุคคลอื่น เพื่อให้บริการเฉพาะเจาะจง หากผู้ใช้งานสมัครใช้การบริการเหล่านี้หรือตอบสนองต่อข้อเสนอทางการตลาดบางอย่าง เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น ชื่อของท่าน หรือ ข้อมูลติดต่ออื่น ซึ่งจำเป็นสำหรับพันธมิตรทางธุรกิจของเราในการให้บริการเหล่านี้หรือติดต่อกับท่าน

  การเปิดเผยข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านอาจเกิดขึ้น เมื่อเรามีส่วนร่วมหรือจ้างผู้ให้บริการ ผู้ขาย หรือบุคคลภายนอกอื่น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการของเรา (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลการชำระเงิน การวิเคราะห์ข้อมูล การส่งอีเมล และการบริการส่งเสริมการขาย) เพื่อให้บริการในนามของเราหรือเพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าว (“พันธมิตรบุคคลที่สาม”) อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้เพื่อดำเนินงานเหล่านี้ในนามของเราเท่านั้น และมีหน้าที่ต้องไม่เปิดเผยหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

  ในปัจจุบัน ชื่อของพันธมิตรบุคคลที่สาม บริการที่ดำเนินการในนามของเรา พื้นที่ให้บริการ และระยะเวลาในการเก็บรักษาและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล มีดังต่อไปนี้:

  ในกรณีที่บริษัทรวมกับบริษัทอื่นในอนาคต ผ่านการควบรวมกิจการ การขาย การซื้อกิจการ การชำระบัญชีหรือกระบวนการอื่นที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของท่านอาจถูกโอนไปกับธุรกิจ หรือบางส่วนหรืออาจขายเป็นทรัพย์สินของธุรกิจไปยังองค์กรที่สืบทอดในธุรกรรมดังกล่าว หากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต่อหลักปฏิบัติ ด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัท จะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการทำธุรกรรมดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านและผู้ใช้งานรายอื่นทราบตามลักษณะที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

  นอกจากนี้ เมื่อการจัดเตรียมใบอนุญาตของบุคคลที่สาม หมดอายุหรือสิ้นสุดลง ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (รวมถึง ชื่อ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ที่สามารถระบุตัวตนได้) อาจถูกโอนไปยัง ผู้อนุญาตซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ตามเงื่อนไขของข้อตกลงของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิซึ่งบังคับใช้ ก่อนการโอนดังกล่าวไปยังผู้อนุญาตซึ่งเป็นบุคคลภายนอก บริษัทจะแจ้งให้ท่านและผู้ใช้งานรายอื่นทราบเป็นลายลักษณ์อักษรตามลักษณะที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
  • ความปลอดภัย ความมั่นคง และการเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมาย (Safety, Security and Legally Required Disclosures)
   ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลของท่าน และการสื่อสารที่ท่านทำภายในการบริการ อาจถูกเข้าถึงและเปิดเผยได้ หากเราเชื่อว่าบริการของเราถูกใช้ในการก่ออาชญากรรม เมื่อเราเชื่อโดยสุจริต ว่ามีเหตุฉุกเฉินที่ก่อให้เกิดภัยคุกคาม ความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอื่นและเมื่อจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเรา รวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการของท่าน หรือเพื่อให้เราสามารถให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้

   เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ด้วย เมื่อกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือเพื่อตอบสนองต่อหมายศาลหรือ การร้องขอให้ดำเนินคดี หรือ ด้วยความเชื่อโดยสุจริต ว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หรือ ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้กับเรา นอกจากนั้น เราจะเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นตามกฎหมายต่อหน่วยงานของรัฐและแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยการรักษาความลับ หรือ การปล่อยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  • การจัดเก็บและความปลอดภัย (Storage and Security)
   เราใช้มาตรการที่เหมาะสม (ทั้งออนไลน์และออฟไลน์) เพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลที่เรารวบรวมจากท่าน ข้อมูลดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลอุปกรณ์และเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และ/หรือในประเทศอื่น ฐานข้อมูลอุปกรณ์ และเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเราใช้อาจเป็นของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลที่สาม เพื่อป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย หรือ การนำไปใช้ในทางที่ผิด รักษาความถูกต้องของข้อมูล และตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมเราได้วางกระบวนการทางกายภาพอิเล็กทรอนิกส์และการจัดการเพื่อปกป้องและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งเราเก็บรักษาไว้ เราใช้เทคโนโลยีมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ (firewalls) เพื่อความพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นความลับ นอกจากนี้ นอกเหนือจากการป้องกันด้วยรหัสผ่านที่เชื่อมต่อกับบัญชีบริการของท่านแล้ว เรายังเข้ารหัสการส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของท่านไปยังเรา (เช่น รหัสผ่านบัญชีและข้อมูลระบุตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน) ผ่านโปรโตคอล SSL (Secure Socket Layer) เพื่อความเป็นส่วนตัวที่สูงขึ้น การป้องกัน และความสมบูรณ์ของข้อมูล

   แม้ว่าเราใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมกับการละเมิดความปลอดภัยของการบริการ ฐานข้อมูล อุปกรณ์ หรือ เซิร์ฟเวอร์และบันทึกของเรา แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การแฮ็ก (hacking) การสูญหายของข้อมูล หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่นๆ และปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราจะไม่เกิดขึ้นและส่งผลต่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้น เราขอปฏิเสธการรับประกันการรับประกันหรือการรับรองใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงรักษาหรือการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่รวบรวมจากท่าน เราขอแนะนำให้ท่านใช้มาตรการที่เหมาะสมตลอดเวลา (ออนไลน์และออฟไลน์) เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงรหัสผ่านและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่นๆ

   นอกจากนี้ ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านควรทราบว่าข้อมูลที่ส่งทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะทางอีเมลหรือโดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ของเราไม่จำเป็นต้องปลอดภัยจากการสกัดกั้น ดังนั้น เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อการสกัดกั้นดังกล่าว และไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าวได้

   เราจะสอบสวน พยายามแก้ไข และ ดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมทั้งหมดตามที่จำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลของท่านได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่รวบรวมหรือตามความจำเป็น ในการให้บริการแก่ท่าน เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายหลังที่ท่านปิดบัญชีใดๆ ที่ท่านมีกับเราหรือหลังจากที่เราหยุดให้บริการแก่ท่าน หากการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย ข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของเรา แก้ไขข้อพิพาทระหว่างสมาชิก ป้องกันการฉ้อโกง การโกง หรือ การละเมิด หรือ บังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือข้อตกลงอื่นใดที่เราอาจมีกับผู้ใช้งาน

 • ข้อกำหนดนโยบายส่วนบุคคลเพิ่มเติม (Additional Privacy Policy Terms)
  • กฎเกณฑ์การยกเลิก (Opt-Out Provision) เมื่อเรารวบรวมข้อมูลจากท่านเป็นครั้งแรก เราจะเสนอให้ท่านเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกบริษัท (เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้) นอกจากนั้น หากท่านไม่ต้องการให้เราส่งการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงประกาศ จดหมายข่าว และเอกสารส่งเสริมการขาย หรือ ข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมในการสำรวจ การแข่งขัน หรือการชิงโชค ท่านสามารถเลือกไม่รับได้ในขณะที่ลงทะเบียน หรือการรวบรวมข้อมูล หากในภายหลังท่านเลือกที่จะให้ชื่อของท่าน หรือ ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใด ลบออกจากรายชื่ออีเมล ของเรา ท่านสามารถทำได้โดยส่งอีเมล (ggt_cs@gravity.co.th)

  • ตรวจสอบ อัปเดต แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคล (Review, Update, Correct, or Delete Personal Information)
   โดยทั่วไป ท่านสามารถตรวจสอบ อัปเดต แก้ไข หรือ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่รวบรวม โดยหรือผ่านบริการของเรา โดยการลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน ท่านอาจแก้ไขความไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงได้ด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท ที่จำเป็นในการตรวจสอบคุณสมบัติ เช่น วันเกิด หรือ อายุ ซึ่งไม่สามารถลบได้ แต่อาจแก้ไขได้ด้วยการยืนยันข้อมูลใหม่อย่างเพียงพอ โปรดทราบด้วยว่า เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือลบการลงทะเบียนหรือรายการส่งเสริมการขายใดๆ หากเราเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งมานั้นเป็นเท็จโดยเจตนาหรือเป็นการฉ้อโกง

   เพื่อลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถส่งอีเมลถึงเราได้ที่ (ggt_cs@gravity.co.th) เราจะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อตอบสนองคำขอของท่าน
   โปรดทราบด้วยว่า แม้บัญชีของท่านจะถูกยกเลิกหรือถูกลบ ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดของท่านอาจยังคงปรากฏให้ผู้อื่นเห็น รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลใดๆ ที่ได้รับ: (i) รวมอยู่ในเนื้อหา ความคิดเห็น การโพสต์ การส่ง การอ้างอิง (cities) ทรัพยากรของผู้ใช้งานคนอื่น หรือทรัพย์สินในเกมอื่นๆ (ii) ถูกคัดลอก ถูกจัดเก็บ หรือถูกเผยแพร่โดยผู้ใช้งานรายอื่น (iii) เผยแพร่หรือแพร่กระจายโดยท่าน หรือผู้อื่น เช่น ในโพสต์สาธารณะ หรือ (iv) โพสต์บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม คำขอให้ลบ และ/หรือ การยกเลิกบัญชีของท่านจะไม่ส่งผลให้มีการลบข้อมูลที่รวบรวมและอยู่ในรูปแบบรวม หรือ ข้อมูลที่ไม่สามารถลบออกได้โดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เป็นภาระแก่เรา เราไม่สามารถ และ/หรือ ไม่มีหน้าที่ลบข้อมูลใดๆ ของท่านออกจากแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม

   ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ใช้บริการยังคงใช้บริการผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จนกว่าผู้ใช้บริการจะเพิกถอนความยินยอมให้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะใช้สิทธิขอให้ลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ภายใต้สิทธิ หน้าที่และความผูกพัน ระหว่างคู่สัญญา และ/หรือ ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย

   นอกจากนี้ แพลตฟอร์มของบุคคลที่สามใด ๆ ที่ท่านใช้ในการเข้าถึงบริการอาจเก็บสำเนาสำรองข้อมูลของท่านไว้ แม้ว่าบัญชีของท่านจะถูกลบหรือถูกยกเลิก ซึ่งอาจถูกใช้และ/หรือเปิดเผยตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

   เพื่อการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านต้องแสดงหลักฐานการยืนยันตัวตน เช่น ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ของถนน เมือง/รัฐ และ รหัสไปรษณีย์ รหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมล่าสุดของท่านในบริการของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเข้าถึงของผู้ใช้งาน หากเราเชื่อว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของท่าน และ หากภาระหรือค่าใช้จ่ายในการให้การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ได้สัดส่วนกับความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน หรือ หากสิทธิ อันชอบธรรมของผู้อื่นถูกละเมิด เราอาจตัดสินใจไม่ให้เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว นอกจากนั้น เราอาจยังคงเก็บสำเนาข้อมูล ของท่านไว้ในไฟล์ของเราตามที่กฎหมายกำหนด หรือ เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้อง รวมถึงการแก้ไขข้อพิพาท การบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการ และ ข้อกำหนด และ ข้อจำกัดทางเทคนิค และ ทางกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา

   เพื่อการจัดการข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับท่านจาก SNS ซึ่งท่านเล่นเกมของเรา ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำใน SNS เพื่ออัปเดตข้อมูลของท่านและเปลี่ยนการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน
  • การแจ้งความเปลี่ยนแปลง (Notification of Changes)
   เราขอสงวนสิทธิ์เพื่ออัปเดตและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ตลอดเวลา หากเราตัดสินใจอัปเดตและเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างมีนัยสำคัญ เราจะโพสต์ถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นในการบริการของเรา และ/หรือ บนไซต์ที่เกี่ยวข้อง และในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอัปเดต ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นระยะๆ เพื่อดูข้อมูลอัปเดต

   การเข้าถึงหรือใช้บริการต่อไป ภายหลังที่เราได้โพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับอัปเดต หรือ แจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการแก้ไข แสดงว่าท่านกำลังยินยอมเพื่อผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้แก้ไข หากท่านไม่ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้แก้ไขแล้ว การขอความช่วยเหลือเพียงอย่างเดียวของท่าน คือ การเลิกใช้บริการ

  • การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ การบริการและข้อเสนอของบุคคลภายนอก (Links to Third Party Websites, Services and Offers)
   การบริการของเราอาจประกอบด้วยการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ การบริการ และ/หรือ ข้อเสนออื่นจากบุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบและจะไม่รับผิดต่อท่านหรือบุคคลที่สาม สำหรับการโต้ตอบของท่านกับบุคคลที่สามดังกล่าว หรือ คำขอข้อมูลที่ริเริ่มโดยบุคคลที่สามดังกล่าว หรือการใช้การปฏิบัติหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ท่านสมัครใจเลือกให้แก่พวกเขา ในภายหลัง ท่านควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องและแนวทางปฏิบัติด้านข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าวอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่พวกเขา นอกจากนี้ หากท่านมีคำถามหรือข้อกังวลใด ท่านควรติดต่อ บุคคลที่สามโดยตรง

  • การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเด็ก (Protection of Children’s Privacy)
   บริษัท มุ่งมั่นให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษสำหรับความเป็นส่วนตัวของเด็กซึ่งอาจใช้บริการของเรา บริการนี้มีไว้สำหรับหรือกำหนดให้กับบุคคลทุกวัย

  • หมายเหตุพิเศษสำหรับผู้ปกครอง (Special Note to Parents)
   หากท่านทราบว่าบุตรหลานของท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเพื่อการบริการของเรา เราขอเรียนให้ท่านแจ้งให้เราทราบ เพื่อที่เราอาจลบข้อมูลออกจากบันทึกของเรา และยุติคุณสมบัติหรือบริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง (ดูกฎเกณฑ์การยกเลิก (Opt-Out Provision) ด้านบน) เรายังขอให้ผู้ปกครองแนะนำบุตรหลานของท่านด้วยว่า เมื่อใช้อินเทอร์เน็ต อย่าให้ชื่อจริง ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง เราขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการช่วยเหลือเราในการมอบประสบการณ์ออนไลน์ที่ปลอดภัยและสนุกสนานให้กับบุตรหลานของท่าน

  • ผู้ใช้งานนอกประเทศไทย (Users Outside Thailand)
   บริษัทเป็นบริษัทสัญชาติไทย และ การดำเนินธุรกิจของบริษัท ส่วนใหญ่ดำเนินการในประเทศไทย เราดำเนินงานบริษัท ของเรา และดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ของประเทศไทย หากท่านใช้บริการของเราจากนอกประเทศไทย แสดงว่าท่านกำลังยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกโอน จัดเก็บ และดำเนินการ ในประเทศไทย และ/หรือในประเทศอื่นๆ โดยบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือตามลักษณะที่ได้อธิบายไว้ในนโยบาย ความเป็นส่วนตัว การยินยอมของท่านต่อนโยบายความเป็นส่วนตัว ตามด้วยการส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแสดงถึงข้อตกลงของท่าน เพื่อการโอน การจัดเก็บ และการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว

   ตามที่ได้อธิบายไว้ในส่วนใดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เมื่อท่านส่งข้อมูลส่วนบุคคลผ่านการบริการของเรา ข้อมูลจะอยู่ในฐานข้อมูลอุปกรณ์ และเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทย และ/หรือในประเทศอื่น ฐานข้อมูลอุปกรณ์ และเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเราใช้ อาจเป็นของผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

   ผู้ใช้งานซึ่งอยู่ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง อาจมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนซึ่งบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ ได้ครอบครองไว้ ท่านสามารถใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ตามกฎหมาย กฎ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง กรุณาส่งคำขอใดๆ สำหรับการเข้าถึงดังกล่าวไปที่ (ggt_cs@gravity.co.th)

  • ภาษา (Language)
   ภาษาที่ใช้สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ หากท่านได้รับคำแปลเป็นภาษาอื่น จะมีให้ไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษจะถูกบังคับใช้ ในกรณีการขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปล

  • ติดต่อเรา (Contact Us)
   หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย คำขอ ข้อร้องเรียน หรือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือมีคำถามหรือข้อเสนอแนะอื่น เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูลของเรา โปรดติดต่อเราทางอีเมล (ggt_cs@gravity.co.th)

© 2562 บริษัท กราวิตี้ เกม เทค จำกัด (Gravity Game Tech Co., Ltd.) ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ไปใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต (All Rights Reserved.)