Ragnarok Classic : [Event]เก็บเลเวลสุดมันส์ ล่ารางวัลแบบนอนสต๊อป!!

วันที่ : 5/10/2022 11:41:13 AM
Ragnarok Classic : [Event]เก็บเลเวลสุดมันส์ ล่ารางวัลแบบนอนสต๊อป!!

เงื่อนไขกิจกรรม :
– อาชีพ Crusader เท่านั้น ต้องเลเวลตั้งแต่ 70, 80, 90, 99 จะได้รับของที่กำหนดตาม Level 
– อาชีพ Bard, Dancer เท่านั้น ต้องเลเวลตั้งแต่ 70, 80, 90, 99 จะได้รับของที่กำหนดตาม Level
– อาชีพ Super Novice เท่านั้น ต้องเลเวลตั้งแต่ 70, 80, 90, 99 จะได้รับของที่กำหนดตาม Level
– เมื่อเลเวลถึงกำหนดแล้ว ให้ไปรับของรางวัล ได้ที่ NPC Gift Man พิกัด (moc_ruins 152 53)

ระยะเวลากิจกรรม : 6 พฤษภาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)- 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.59 น.